Regulamin

  Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i opłaceniu zezwolenia na wędkowanie.

 1. Zezwolenie należy wykupić w punkcie sprzedaży na terenie łowiska (BUKOWY LAS)                       tel 783648075  . Jedna osoba łowiąca jedno zezwolenie (nie dotyczy towarzyszących dzieci do lat 12). Zezwolenie ważne jest tylko z dowodem osobistym lub dokumentem na podstawie ,którego można stwierdzić tożsamość osoby. Posiadanie karty wędkarskiej jest obowiązkowe (może być bez opłat PZW).
 2. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych karpi i amurów.
 3. Dozwolone jest łowienie metodą gruntową, spławikową (max 2 wędki) lub spiningową (max 1 wędka).
 4. Zezwala się na wędkowanie w porze nocnej. W okresie zimowym przy właściwej grubości pokrywy lodowej, na sztuczną przynętę max 1 wędka, na mormyszkę i przynęty naturalne max 2 wędki.
 5. Wszystkie złowione KARPIE i AMURY należy natychmiast ostrożnie wypuścić z powrotem do wody a ranę po haczyku zdezynfekować!!!
 6. Zabrania się :
  – opłacania zezwoleń w trakcie lub po wędkowaniu
  – zakaz stosowania plecionki jako linki głównej (nie dotyczy spiningu)
  – wędkowania ze sprzętu pływającego nie dotyczy spiningu, wywożenia zestawów, podbierania holowanych ryb.
  – wędkowania ze sprzętu pływającego w porze nocnej
  – rozdawania złowionych ryb
  – zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej i zbiornika
  – kąpieli w łowisku
  – głośnego zachowywania się
  – przechowywania i zabierania ryb poniżej ich wymiarów ilościowych i ochronnych.
  – łowienia ryb kuszą
  – łowienia ryb metodą na żywca z lodu
  – budowy pomostów, kładek, platform bez zgody właściciela łowiska
  – wędkowania na obszarze wyłączonym z połowów
 7. Wykupując licencję wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez Gospodarzy Łowiska, Państwową Straż Rybacką, Policję, Straż Leśną oraz uprawnionych wędkarzy do kontroli zezwolenia, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska.
 8. Osoby łamiące regulamin, limity połowów oraz nieprzestrzegające okresów ochronnych ryb zostaną wydalone z naszego terenu bez zwrotu opłat oraz bez możliwości ponownego uzyskania pozwolenia.
 9. Za złapanie na kradzieży karpi i lub złamaniu przepisów dotyczących reszty ryb grozi kara pieniężna 100zł za każdy kilogram ryby lub postępowanie karne.

Wszelkie sprawy nieujęte w tym regulaminie należy konsultować z gospodarzem łowiska. W sytuacjach spornych, ostateczna decyzja zawsze pozostaje w gestii gospodarzy łowiska. Kontakt: 887 690 690

Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaparkowane samochody oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Prosimy o nie wrzucanie petów do wody!!!

Wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie przed i po zakończeniu wędkowania śmieci obligatoryjnie należy zabrać ze sobą.

W przypadku zauważenia kłusownictwa lub zanieczyszczenia środowiska prosi się o natychmiastowe zawiadomienie właściciela łowiska lub opiekuna łowiska.

Wędkarz nie posiadający rezerwacji na dane stanowisko nie może zająć stanowiska zarezerwowanego.

Licencja dzienna obowiązuje od 5 do 20 wieczorem.

Licencja karpiowa, dobowa obowiązuje od 14 do 13 dnia następnego.

Osoba, która ma zamiar łowić karpie, stosuje jako przynęty kulek, kukurydzy, ziaren orzechów obowiązkowo musi być wyposażona w matę podbierak karpiowy i odkażacz do ran tzw. clinik.

Przekroczenie czasu połowu skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat.

Wędkowanie z pomostów innych niż ogólnie dostępne podlega innym zasadom.

LIMITY POŁOWOWE- WYMIARY i OKRESY OCHRONNE

Dobowy limit połowu wynosi 5kg złowionych ryb, zabrania się dokonywania podmiany ryby wcześniej przeznaczonej do zabrania.

Okoń -10szt/dobę  wymiar ochr 18cm

Lin – 5szt/dobę   wymiar ochr 25cm

Karp – zakaz zabierania

Szczupak – 2szt/dobę wymiar ochr 50cm okres ochr od 1stycznia do 30 kwietnia

Szczupak posiada górny wymiar ochronny 90cm powyżej tej długości ostrożnie wypuszczamy do wody.

Sandacz – 1szt/dobę wymiar ochr 50cm okres ochronny od 1marca do 31 maja

Sum    – bez ograniczeń

Węgorz   – 2szt/dobę  wymiar ochr 60cm okres ochronny od 1 grudnia do 31 marca

Leszcz   10kg/dobę wymiar ochr 25cm

class=”s1″>Amur zakaz zabierania