Regulamin

 1. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i opłaceniu zezwolenia na wędkowanie.
 2. Zezwolenie należy wykupić w punkcie sprzedaży na terenie łowiska (BUKOWY LAS)  tel  694 517 523. Jedna osoba łowiąca jedno zezwolenie (nie dotyczy towarzyszących dzieci do lat 12). Zezwolenie ważne jest tylko z dowodem osobistym lub dokumentem na podstawie ,którego można stwierdzić tożsamość osoby. Posiadanie karty wędkarskiej jest obowiązkowe (może być bez opłat PZW).
 3. Dozwolone jest łowienie metodą gruntową, spławikową (max 2 wędki) lub spiningową (max 1 wędka).
 4. Zezwala się na wędkowanie w porze nocnej. W okresie zimowym przy właściwej grubości pokrywy lodowej, na sztuczną przynętę max 1 wędka, na mormyszkę i przynęty naturalne max 2 wędki.
 5. Wszystkie złowione KARPIE powyżej 40 cm należy natychmiast ostrożnie wypuścić z powrotem do wody !!!
 6. Licencja dzienna obowiązuje od 5 do 20 wieczorem,nocna od 20 do 5 rano.Licencja karpiowa obowiązuje od 14 do 13 dnia następnego. Przekroczenie czasu połowu skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat.
 7. Zabrania się :
  – opłacania zezwoleń w trakcie lub po wędkowaniu
  – stosowania plecionki jako linki głównej (nie dotyczy spiningu)
  – wędkowania ze sprzętu pływającego w porze nocnej
  – rozdawania złowionych ryb
  – wędkowania ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami
  – zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej i zbiornika
  – kąpieli w łowisku
  – głośnego zachowywania się
  – przechowywania i zabierania ryb poniżej ich wymiarów ilościowych i ochronnych.
  – łowienia ryb kuszą
  – budowy pomostów, kładek, platform bez zgody właściciela łowiska
 8. Wykupując licencję wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez Gospodarzy Łowiska, Państwową Straż Rybacką, Policję, Straż Leśną oraz uprawnione osoby (straż łowiska)do kontroli zezwolenia, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska,poboru dodatkowych opłat.
 9. Osoby łamiące regulamin, limity połowów oraz nieprzestrzegające okresów ochronnych ryb zostaną wydalone z naszego terenu bez zwrotu opłat oraz bez możliwości ponownego uzyskania pozwolenia.Wędkowanie z pomostów innych niż ogólnie dostępne podlega innym zasadom.
 10. Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo do rezerwacji stanowisk i zmiany regulaminu w dowolnym czasie.
 11.  Za złapanie na kradzieży karpi i lub złamaniu przepisów dotyczących reszty ryb grozi kara pieniężna 100zł za każdy kilogram ryby lub postępowanie karne.Za zaparkowane samochody , pozostawiony sprzęt wędkarski i wypadki losowe nie ponosimy odpowiedzialności.Prosimy o nie wrzucanie petów do wody!!!Wykupiona licencja roczna obowiązuje na dany rok kalendarzowy tj. od 01,I do 31,XII.W przypadku zauważenia kłusownictwa lub zanieczyszczenia środowiska prosi się o natychmiastowe zawiadomienie właściciela łowiska lub opiekuna łowiska.

 

LIMITY POŁOWOWE- WYMIARY i OKRESY OCHRONNE

Dobowy limit połowu wynosi 5kg złowionych ryb, zabrania się dokonywania podmiany ryby wcześniej przeznaczonej do zabrania.

Okoń -10szt/dobę  wymiar ochr 15cm

Lin     – 5szt/dobę   wymiar ochr 25cm

Karp   – 2 szt/dobę wymiar ochr do 30cm i od 40cm
Osoba, która ma zamiar łowić karpie musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt, mata karpiowa i duży podbierak wymóg obowiązkowy.

Szczupak i Sandacz razem 2szt/dobę wymiar ochr 50cm szczupak okres ochr od 1 stycznia do 30 kwietnia, sandacz okres ochr od 1 stycznia do 31 maja

Szczupak posiada górny wymiar ochronny 90cm, powyżej tej długości ostrożnie wypuszczamy do wody.
W łowisku są amury, których nie wolno zabierać NO KILL ostrożnie wypuszczamy do wody.

Węgorz   – 2szt/dobę  wymiar ochr 60cm okres ochronny od 1 grudnia do 31 marca

Leszcz   wymiar ochr 25cm 10kg